Friday, 17 December, 2010

: wankaner ma rate pal ma aavel tajiya rosanivala jova male chhe ,,,PHOTO ;BHATI N WANKANERPHOTO ;BHATI N WANKANER,,,,,,,,,,,,SAB; WANKANER MA TAJIYA PAL MA RATE AAVEL ROSANI SATHE NA KALATAM TAJIYA,,,,DATE 16...12...2010

--
bhati n--
bhati n

No comments:

Post a Comment