Thursday, 16 December, 2010

wankaner ma pal ma aavel tajiya ne karatab bhariya tiyub lait khavano herat bhariya kariyo karamo thaya...PHOTO ;BHATI N WANKANER

PHOTO BHATI N WANKANER,,,,,,,,,,SAB: JAJIYA PAD MA AAVIYA,

--
bhati n

No comments:

Post a Comment